quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]  0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]HAVER USC - Ultrasonic Cleaners

[giaban]  0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-94
Code: 550428
Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-94 with two sieve sets for dry sieving

[giaban]  0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-812
Code: 550052
Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-812 for dry sieving

[giaban]  0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30 – E -  CE
Code: 550042
Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30 with CE labelling

[giaban]  0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-29 – E -  CE
Code: 550040
Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-29 with CE labelling

[giaban]  0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30
Code: 550411
Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30 with CE labelling

[giaban]  0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30 – CE
Code: 550066
Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30 with CE labelling

  • Sản phẩm mới
HAVER EML 200 digital plus
HAVER EML 315 digital plus
HAVER EML 450 digital plus
HAVER UWL 400
Test Sieves Sàng ray
Thiết bị làm sạch sàng ray
TYLER – SÀNG RAY CHO MẪU KHÔ